Vores kompetencer indenfor erhvervs-, privats-, og familieret samt strafferet

Erhverv:

 • Inkasso

  • Almindelig inkasso
  • Realkreditinkasso (tvangsauktioner)
  • RKI-Autoriserede

 • Selskabsret

  • Stiftelse af aktie- eller anpartsselskab
  • Vedtægtsændringer
  • Opløsning af selskaber
  • Dirigent på generalforsamlinger

 • Generel erhvervsret

  • Udarbejdelse af kontrakter
  • Køb og salg at mindre erhvervsvirksomheder
  • Generationsskifte i ejerledede virksomheder

 • Konkurs

  • Kurator i konkursboer
 • Fast ejendom

  • Køb og salg af erhvervsejendomme
  • Køb og salg af landbrugsejendomme
  • Erhvervslejeret
  • Mangler ved fast ejendom
  • Tinglysningsmæssige ekspeditioner
  • Rådgivning ved køb på tvangsauktion
  • Salg af ejendommen på tvangsauktion

 • Retssager

  • Bistand i forbindelse med førelse af retssager i By- og Landsret

 

Privat:

 • Fast ejendom

  • Rådgivning i forbindelse med køb og salg af bolig:
   • Enfamiliehuse/villalejligheder
   • Fritidshus
   • Ejerlejligheder
   • Grunde
   • Andelsboliger

  • Samejeoverenskomst mellem ugifte samboende
  • Rådgivning i forbindelse med køb på tvangsauktioner
  • Lejeret
  • Mangler ved fast ejendom
  • Tinglysningsmæssige ekspeditioner

 • Familieret

  • Rådgivning i forbindelse med separation og skilsmisse
  • Bodelinger
  • Udarbejdelse af ægtepagter
  • Forældremyndighedssager og samvær
  • Gaver
  • Rådgivning til ugifte samlevende med og uden børn

 • Arveret

  • Udarbejdelse af testamenter
  • Privat skifte af dødsboer
  • Bobestyrerskifte ved indsættelse i testamente
  • Hensidde i uskiftede boer
  • Bobestyrerskifte af dødsboer idet advokat Gitte Wichmann
   Mor-tensen er autoriseret bobestyrer ved Retten i Helsingør.
  • Insolvente dødsboer

 • Strafferet

  • Forsvarsadvokat i straffesager
  • Bistandsadvokat i straffesager
  • Bistand i forbindelse med opgørelse af
   erstatningskrav i straffe-sager

 • Færdselsstrafferet

  • Forsvarsadvokat i færdselsstraffesager

 • Erstatningsret

  • Tingsskade
  • Personskade
  • Opgørelse af erstatningskrav

 • Retssager

  • Bistand i forbindelse med førelse af retssager i By- og Landsret

 

Øvrigt:

 • Ejendomsadministration

  • Ejerforeninger
  • Andelsboligforeninger
  • Grundejerforeninger

 

Advokaterne i Bødkergården - Vestergade 13 3200 Helsinge - Telefon 48 79 44 88