Priser

Fakturering sker på baggrund af arbejdets omfang, hvori følgende forhold indgår:

  - Medgået tidsforbrug
  - Sagens udfald
  - Sagens størrelse og kompleksitet
  - Graden af specialistviden
  - Graden af ansvar, som varetagelse af sagen kræver
  - Tidspres

 

Som udgangspunkt faktureres en advokattime med kr. 1.600 - 1.800 + moms, idet vi dog altid kigger på ovenstående faktorer.

I ovenstående salær indgår ikke sagsrelaterede omkostninger såsom retsafgifter, tinglysningsafgifter m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokaterne i Bødkergården - Vestergade 13 3200 Helsinge - Telefon 48 79 44 88