Vilkår

Advokaterne i Bødkergården har CVR-nr. 13 02 21 94 og er organi-seret som et interessentskab ejet af advokat Gitte Wichmann Mortensen og advokat Søren Nielsen.

 

Advokaterne i Bødkergården har tegnet forsikring i henhold til regler fastsat af Advokatsamfundet. Forsikringen er tegnet i CNA Insurance Company Limited, Hammerensgade 6, 1. 1267 København K, policenummer DKFL015995.

 

Advokaterne i Bødkergården er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, good-will, image mv.

 

Advokaterne i Bødkergården er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ”Hvidvaskloven”, hvorfor vi skal fremskaffe oplysninger i henhold til denne lov fra vores klienter.

 

Alle advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Al bistand ydes i henhold til dansk lovgivning og i henhold til de advokatetiske regler, som er udarbejdet af Advokatrådet.

 

Oplysninger om Advokatsamfundet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk. Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet.

 

Oplysninger om Advokatnævnet kan findes på Advokatnævnets hjemmeside, www.advokatnaevnet.dk.


Salær fastsættes efter parametre oplyst under punktet priser på denne hjemmeside.

 

Alle klientmidler forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler og bliver indsat på klientkonto.

 

Dokumenter opbevares i 5 år fra fakturadato, hvorefter de makuleres.

 

 

 

 

Advokaterne i Bødkergården - Vestergade 13 3200 Helsinge - Telefon 48 79 44 88